Kí ức của Samurai

Ghi chú: Câu chuyện được ghi lại từ giấc mơ của mình, vì vậy nó thuộc Chủ đề: Những giấc mơ. Cũng vì thế nội dung cũng có thể lộn xộn. Mình ghi lại bởi vì giấc mơ này tác động đến mình khá mạnh và muốn ghi lại những giấc mơ có cốt truyện….