Nhật ký cho anh – Bắt đầu đếm ngày đầu tiên

Thứ 3, 17/9/2013 Ngày đầu tiên quyết định thôi gặp anh. Mọi thứ trôi qua chậm chạp và vô vị làm sao. Đã nhiều lần có cảm giác thế này mỗi khi biết anh sắp rời khỏi Sài Gòn. Anh không phải là một-ai–đó, mà đã thân thuộc với tớ nhiều quá rồi. Chàng trai…

Bài thơ đầu tiên

Trừ 1 bài thơ được viết trên lá của 1 bạn học đại học tặng mà Moon chưa kịp đọc thì lá nó héo quắn hết lại không còn nhận ra mặt chữ nữa. Đây là bài thơ đầu tiên được tặng mà đến được Moon. “Life swift us by like an unamed wind. Spread…