11 bước đơn giản cho tiến trình xây dựng thương hiệu thành công

Được dịch từ: http://freshsparks.com/successful-brand-building-process ————————————— Một thương hiệu được nhận diện và yêu thích là một trong những tài sản có giá trị nhất mà một công ty sở hữu. Theo khảo sát về đổi mới sản phẩm mới toàn cầu của Nielsen, 59% khách hàng thích mua những sản phẩm mới từ những thương hiệu thân…