Viết cho tuổi 30

Thương gửi cho 1 năm thật sự khác biệt ! Hôm nay đã là ngày cuối cùng của 1 năm 16 ngày mình là Freelancer. Mình chọn ngồi một mình ở quán cũ (thật ra cũng không phải là lựa chọn, vì mình cũng chỉ có 1 mình). Quán Trung Nguyên ở ngã 3 Đào…