Những mảnh ghép Hoa Sen

/* Giải nhất cuộc thi Chuyện kể từ Hoa Sen */ Khi nghĩ về Hoa Sen, tôi nghĩ về những mảnh ghép của một bộ ghép hình, trong đó mỗi con người, mỗi câu chuyện là một mảnh ghép tạo nên bức tranh Đại học Hoa Sen. Tôi thích ý nghĩ này, bởi vì như…